Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП ИПА инвестициски грантови- Оглас

МСИП ИПА инвестициски грантови – Тендерска постапка

 

Годишен план за јавни набавки на Општина Свети Николе за 2018 година.