Градежна офанзива во општина Свети Николе во време на корона вирус продолжува со несмален интензитет.

Започнавме со асфалтирање на пешачката патека до Била Зора.

Обезбедуваме безбедно место за рекреација на сите наши граѓани .