Градежна офанзива во општина Свети Николе

Градежна офанзива во општина Свети Николе во време на корона вирус продолжува со несмален интензитет.

Започнавме со асфалтирање на пешачката патека до Била Зора.

Обезбедуваме безбедно место за рекреација на сите наши граѓани .

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora