ИнфоТелефон: +389 32 444 169
 

Новости

 
 
 
 
 
 
 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 10.07 | 12.07
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 23.13 | 25.42
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ