Гала вечер за доделување на наградата Глобал Локал за заедници најуспешни во поттикнување на претприемништвото во Југоисточна Европа, како дел од Светскиот конгрес на претприемачи.Општина Свети Николе заслужено е една од добитниците.