Општина Свети Николе добитник на наградата Глобал Локал за заедници најуспешни во поттикнување на претприемништвото во Југоисточна Европа

Гала вечер за доделување на наградата Глобал Локал за заедници најуспешни во поттикнување на претприемништвото во Југоисточна Европа, како дел од Светскиот конгрес на претприемачи.Општина Свети Николе заслужено е една од добитниците.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora