СООПШТЕНИЕ ДО ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ


Се известуваат граѓаните, пчеларите и членовите на пчеларските здруженија на територијата на Општина Свети Николе дека на ден 07.05.2021 година (петок) во периодот помеѓу 06:00 и 10:00 часот по прв пат ќе биде извршено авионско третирање против комарци и други штетни инсекти. Се замолуваат сите граѓани и пчеларски здруженија навреме да ги заштитат своите пчелни семејства со цел да се избегне настанување на несакани штетни последици.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora