Започна уписот на деца во прво одделение во трите основни училишта во Свети Николе за учебната 2021/22 година

Започна уписот на деца во прво одделение во трите основни училишта во Свети Николе за учебната 2021/22 година.
Запишувањето на новите ученици ќе се одвива во две фази:
-доставување на потребни документи во училиштата директно до Комисијата за упис на деца во прво одделение;
-средба (разговор) со детето на закажан термин, согласно протоколот за упис на ученици.
Со цел намалување на метежот при доставување на докуметите, но и избегнување на групирања и ширење на Ковид-19 , доставувањето на документите може да се изврши електронски на uslugi.gov.mk .
Физичкото присуство ќе биде потребно со цел спроведување на интервјуто со идните ученици. Истото,  доколку дозволуваат условите, ќе биде реализирано на отворено , во дворовите на училиштата.
Апелирам до сите учесници во процесот на упис за максимална заштита при одвивање на активностите и грижа за заштита на јавното здравје.
Воедно посакуваме успешен упис и нов почеток на најмалите ученици во општината.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora