Градовите од Западен Балкан учат од искуствата на Ријека во развојот и спроведувањето на проекти на ЕУ

21.07.2023
Денес, НАЛАС беше домаќин на уште една регионална размена за 11-те градови членки на Мрежата за градски проекти на ЕУ во Западен Балкан, иницирана од Градот Сараево и поддржана од ГИЗ и НАЛАС чијашто членка е и Општина Свети Николе. Поддршката што ја дава НАЛАС има за цел да ги зголеми можностите за збратимување и да ги зајакне капацитетите за развој на проекти на градовите.

„Размена на колеги: Учење од искуствата на градот Риека во развојот и имплементацијата на проекти на ЕУ“ беше искористена за да се споделат искуствата на градот Риека во развојот и имплементацијата на проекти на ЕУ, да се дискутираат клучните предизвици што треба да се земат предвид од перспектива на градската администрација и да се разберат можните можности за соработка.

Во формат на интерактивно интервју, г-ѓа Сузана Белошевиќ – виш советник на градоначалникот на градот Риека за проекти на ЕУ, го сподели пристапот и советите на Град Ријека стекнати во различни фази и динамика во проектите на ЕУ, од претпристапниот процес и малите меки проекти, до членството во ЕУ и големите инвестициски проекти.

Размената на колеги беше модерирана од г-ѓа Јелена Јаневска, програмски директор на НАЛАС.

Link од објавата.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora