Биографија

ДЕЈАН ВЛАДЕВ

Роден во Скопје во 1975 година.

Живее во Свети Николе каде ги завршува основното и средното образование. Високо образование завршува во Скопје. Дејан Владев, по националност е Македонец, оженет е и татко на две деца. Своето вработување го започнува како правник во СИЗ ,,Агро Систем” – Свети Николе, потоа 6 години работи како правник во ТД ,,Картонтекст АД” – СветиНиколе. 10 години е на чело на АВРМ во Свети Николе како раководител во Агенција за вработување на Република Македонија – Центар за вработување во Свети Николе. Ја превзема функцијата Градоначалник на општина Свети Николе од позиција на виш Соработник за активни мерки и политики во Центар за вработување – Свети Николе.

Целокупниот активизам и професионалниот ангажман му се поврзани со граѓаните и со фирмите во Свети Николе каде што живее и работи и како резултат на тоа одлично ги познава состојбите во Општината, како и предизвиците со кои се соочуваат граѓаните и фирмите.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora