Службеник за млади

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики, градоначалникот на Општина Свети Николе има донесено РЕШЕНИЕ за одредување лице одговорно за работењето на Канцеларијата на млади – назначување на службеник за млади.

ИВИЦА АРСОВ

Контакт

E – пошта: ler@svetinikole.gov.mk

Телефон: 032 444 169 Локал 124

Мобилен: 077 725 668

КАНЦЕЛАРЈА ЗА МЛАДИ

Ул. Плоштад Илинден бр. 12

Зграда на Општина Свети Николе

Канцеларија бр. 11 – Приземје

ДОКУМЕНТИ

Извештај за работата на Општина Свети Николе во делокругот на млади за 2021 година

Извештај за работата на Општина Свети Николе во делокругот на млади за 2022 година

ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora