Службен гласник

Службен гласник 2023

Службен гласник 2022

Службен гласник 2021

Службен гласник 2020

Службен гласник 2019

Службен гласник 2018

Службен гласник 2017

Службен гласник 2016

Службен гласник 2015

Службен гласник 2014

Службен гласник 2013

Службен гласник 2012

Службен гласник 2011

Службен гласник 2010

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora