Јавни претпријатија

На територијата на општина Свети Николе работи единственото комунално претпријатие ЈКП Комуналец.

План и програми на ЈКП Комуналец за 2016 година

План и програми на ЈКП Комуналец за 2015 година

План и програми на ЈКП Комуналец за 2014 година

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora