Јавни претпријатија

На територијата на општина Свети Николе работи единственото комунално претпријатие ЈКП Комуналец.

План и програми на ЈКП Комуналец за 2016 година

План и програми на ЈКП Комуналец за 2015 година

План и програми на ЈКП Комуналец за 2014 година