Манифестации

Свети Никола – патрон на градот Свети Николе

Секоја година по повод празникот Свети Никола – патронот на градот Свети Николе се огранизира прослава и културна манифестација

parksvn_34 crksvn_18programa-sveti-nikola-1

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora