ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

28.03.2023

02.11.2022

26.10.2022

19.08.2022

05.08.2022

17.06.2022

19.05.2022

12.05.2022

27.01.2022

15.12.2021

28.09.2021

12.08.2021

02.10.2020

05.02.2020

28.11.2019

15.11.2019

12.09.2019

09.05.2019

19.11.2018 

28.05.2018

26.02.2018

20.12.2017

15.11.2017

12.01.2017

09.01.2017

28.11.2016 год.

23.11.2016

17.11.2016

05.02.2014 год.

04.03.2014 год.

01.04.2014 год.

13.05.2014 година

17.06.2014 година

15.07.2014 година

12.08.2014 година

14.11.2014 година

25.11.2014 година

26.11.2014 година

17.04.2015 година

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora