Совет на општина

Советот на Општина Свети Николе како орган на општината го сочинуваат 15 советници како претставници на граѓаните избрани непосредно на локални избори.