Информации од јавен карактер

 • Општина Свети Николе

  Адреса

  • Плоштад Илинден бр. 12
   2220, Свети Николе

  Телефонски броеви

  • 032 444 169

  Службени лица

Информации

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora