Годишни програми и буџети

НАЦРТ ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ ЗА 2022 ГОДИНА


ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ ЗА 2020 ГОДИНА

ГОДИШНИ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora