ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со Објава 2/2023


 
Почитувани,
Во врска со Објава 2/2023 за отуѓување на градежно змјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на јавно наддавање во Општина Свети Николе,  Ве известуваме дека роковите за поднесување на пријави се пролонгирани односно последен рок за пријавување е 22.01.2024 и 23.01.2024.За дополнителни информации обратете се во канцеларија бр.7.
 
Со Почит,
Елена Пешева,
Претседател на Комисија за спроведување на постпака за електронско јавно наддавање
 
 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora