Инфо ден за информации за процесот за формирање на Локален совет за млади на Општина Свети Николе.

Почитувани,

Ве известуваме дека ќе се одржи Инфо ден за информации за процесот за формирање на Локален совет за млади на Општина Свети Николе.

Ги повикуваме сите

  • младински здруженија,
  • Организации за млади,
  • Подмладоци на политички партии,
  • Средношколски или студентски заедници/организации,
  • Спортски друштва,
  • Културно-уметнички друштва,
  • Други форми на здружување на млади, формални или неформални здруженија на млади

Кои се регистирани и/или делуваат на подрачјето на општина Свети Николе а кои имаат интерес за развој на младинското здружување на локално ниво, да присуствуваат на инфо денот каде од страна на Слубеникот за млади ќе им биде претставена процедурата за формирање на Локален совет за млади на Општина Свети Николе.

Инфо денот ќе се оддржи во Петок 18.08.2023 г. Од12 до 13 часот во просториите на Општина Свети Николе.

Доколку Ви е потребна дополнителни информации за Инфо денот може да се обратите до

До

Ивица Арсов

Службеник за млади

Канцеларија за млади

Зграда на Општина Свети Николе Канцеларија Пр. Бр. 11 – Приземје

Секој работен ден од 7:30 до 15:30

народен музеј

bylazora