Мрежа на општински/градски проектни тимови за Западен Балкан.

Денеска во Сараево беше потпишан Меморандум за разбирање за формирање на Мрежа на општински/градски проектни тимови за Западен Балкан.

Градоначалникот на Општина Свети Николе заедно со Градоначалниците на Бар, Лесковац, Елбасан, Мостар и Сараево и претставници на градовите Подгорица, Приштина и Нови Пазар, во присуство на др. Даниел Стински, претставник на германската амбасада во Сараево и др. Наталија Ел Хејџ, директорка на канцеларијата на ГИЗ во Сараево, се собра денеска за официјално да ја формираат Мрежата на градски/општински проектни тимови на Западен Балкан.

Градот Сараево го иницираше формирањето на оваа Мрежа на градови, која ќе работи на зајакнување на градските тимови во процесот на пристапување кон ЕУ и други фондови, а која ќе резултира со заеднички апликации и проекти кои се од корист за сите граѓани.

Иницијативата е финансирана од Сојузното Министерство за економска соработка и развој (БМЗ), а ја спроведува Германската агенција за развој ГИЗ, со техничка поддршка на Мрежа на асоцијации на локалните власти на Југоисточна Европа НАЛАС. (http://www.nalas.eu/)

Градоначалниците и претставниците на девет градови се согласија дека оваа мрежа има голем потенцијал да придонесе за развојот на регионот на Западен Балкан.

„Се соочуваме со слични предизвици и слични проблеми во нашите градови. Градските буџети не можат целосно да ги задоволат потребите на нашите граѓани. Затоа треба да посегнеме до достапните меѓународни фондови за да го подобриме квалитетот на животот во нашите заедници. Кога ќе ги здружиме силите, ефектите можат да бидат уште поголеми и заедно да постигнеме уште поголеми резултати во целиот регион“, нагласи градоначалникот Кариќ, потврдувајќи ја важноста од создавањето на Мрежата.

„Партнерствата на земјите од Западен Балкан на градско и локално ниво ќе имаат опипливи ефекти врз благосостојбата на граѓаните. Се планираат конкретни мерки за зајакнување на транспарентноста и управувањето права и квалитети во јавната администрација во различни области. Ние се стремиме да се развиваме и одржливо да зајакнуваме модели на партнерство помеѓу збратимени градови.

Германската влада, но и други важни донатори особено го поддржуваат овој пристап.“ – истакна Раководителот на Секторот за економија и развој, Амбасада на Сојузна Република Германија, Др. Даниел Стински.

„Отворениот регионален фонд – модернизација на комуналните услуги има за цел да ја подобри меѓудржавната соработка на градовите на Западен Балкан и нивниот придонес кон економскиот, административниот и културниот развој во Југоисточна Европа. Со создавање на Мрежа на градови, оваа иницијатива ги обединува проектните тимови и носителите на политички одлуки во рамките на меѓусебното учење, развива и спроведува заеднички предлози за проекти и ги зајакнува партнерствата и размената со другите збратимени градови во Централна и Западна Европа“, рече менаџерот на фондот Питер Волф.

„Капацитетот за повлекување средства од страна на локалните власти останува едно од релевантните прашања во процесот на пристапување во ЕУ, како потенцијал за подобрување на локалната јавност

Ние веруваме дека преку учење и соработка, градовите можат да ги зајакнат своите тимови и ќе

ги искористат расположливите ресурси за доброто на нејзините граѓани“, извршниот директор на НАЛАС Келменд Зајази.

https://www.klix.ba/vijesti/bih/u-sarajevu-potpisan-memorandum-o-razumijevanju-i-uspostavljanju-mreze-gradova-zapadnog-balkana/230307116

https://lonac.pro/bs/grad-sarajevo-uspostavlja-regionalnu-mrezu-gradova-za-zapadni-balkan

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora