Прашалник Стратегија за Локален Економски развој – Општина Свети НиколеПрашалник

Прашалник е изработен со цел утврдување на потребите на засегнатите страни за изработка на Стратегија за Локален економски развој на Општина Свети Николе.

Oднапред Ви благодариме за Вашето одвоено време за пополнување на истиот.

Линк до прашалникот – кликни тука

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora