РЕЗУЛТАТИ ОД ПАРТНЕРСТВОТО НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ СО ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora