Решение за поништување на Објавата Бр.1(10.02.2023) за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање

Решение се поништува Објавата Број 1(10.02.2023) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ по пат на електроско јавно наддавање објавени во дневниот печат „Нова Македонија“ и „Слободен печат“ и во Службен весник на РМ

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora