Со дигитална трансформација до иновација

Почитувани

Одделението за Локален економски развој и јавни дејности ви доставува важна информација за сите мали и средни претпријатија од земјоделско – прехранбениот и туристички сектор!

Можност зголемување на иновативноста и конкурентноста на претпријатијата преку воведување на дигитални решенија кои ќе водат кон дигитална трансформација.

Информирајте се подетално за условите за аплицирање на јавниот повик „Со дигитална трансформација до иновација” на
Фонд за иновации и технолошки развоји Програмата за зголемување на пазарна вработливост
Increasing Market Employability – IME

на15-ти фебруари, Онлајн инфо сесија

Вкупниот буџет на повикот изнесува 18.450.000 денари, а Фондот обезбедува финансирање до 70% од вкупниот буџет за проектот за микро или мало претпријатие, однсоно до 50% вкупниот буџет за проектот за средни претпријатија, во максимален износ од 1.845.000 денари.

Повеќе информации на следниов линк https://fitr.mk/digitalna-transformacija/

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora