Дневен ред 10-та седница на Советот на Општина Свети Николе