Дневен 12та Седница на Советот на Општина Свети Николе