14-ти Септември Агенда

Општина Свети Николе Ве поканува да бидете дел од збиднувањата со богатата програма, по повод ослободувањето на Свети Николе 14-ти Септемви,

[pdf-embedder url=”http://svetinikole.gov.mk/wp-content/uploads/14-ti-septemvri-pokana-pdf.pdf” title=”14 ti septemvri pokana pdf”]

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora