Петнаесеттата (итна)   седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 16.12.  2013 година (понеделник) со почеток во 17:30 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 Д н е в е н   р е д

 

            Точка 1

Предлог – одлука за прогласување на почесен граѓанин на Општина Свети Николе;