Дневен ред 17-та Седница на Советот на Општина Свети Николе