18-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Осумнаесеттата вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 06.02.  2014 година (четврток) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

            1.  Предлог – Одлука  за давање на градежно земјиште под краткотраен закуп;

 

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora