18-та седница на Совет на Општина Свети Николе

Осумнаесеттата вонредна седница на Советот на Општина Свети Николе ќе се одржи на ден 06.02.  2014 година (четврток) со почеток во 15:00 часот во големата сала на Општина Свети Николе.

 

Д н е в е н   р е д

            1.  Предлог – Одлука  за давање на градежно земјиште под краткотраен закуп;

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora