Дневен ред 19-та Седница на Советот на Општина Свети Николе