Дневен ред 19-та седница на Советот на Општина Свети Николе