2 години одговорно пред граѓаните

Oдржана презентација на сработеното од страна на локалната самоуправа во општина Свети Николе во изминатите 2 години.Сите раководители имаа свои излагања за реализираните проекти, од кои се докажува дека се работи одговорно пред граѓаните.Следат уште 2 години макотрпна и одговорна работа за да се реализира она што е започнато и она што е планирано.

Граѓаните ќе имаат можност да ги проследат излагањата преку локалните медиуми.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora