Дневен ред 24-та седница на Советот на Општина Свети Николе