Дневен ред 33-та седница на Советот на Општина Свети Николе