Дневен ред 34-та седница на Советот на Општина Свети Николе