Дневен ред 38-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе