Дневен ред 39-та Седница на Советот на Општина Свети Николе