Дневен ред 45-та седница на Советот на Општина Свети Николе