Дневен ред 47-ма седница на Советот на Општина Свети Николе