Дневен ред 48-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе