Дневен ред 57-ма Седница на Советот на Општина Свети Николе