Дневен ред 57-ма седница на Советот на Општина Свети Николе