Дневен ред 6-та Седница на Советот на Општина Свети Николе