Дневен ред 65-та Седница на Советот на Општина Свети Николе

65-та Седница на Општина Свети Николе – продолжение