Донесен генералниот урбанистички план

На 49-та седница на Советот на општина Свети Николе одржана на ден 06.04.2020 година се донесоа следните одлуки:
1. После 5 години процедури , конечно се донесе Генералниот урбанистички план за град Свети Николе. Истиот важи за подрачје на 727ха од кои ги утврдивме позициите за домување и колективни згради, дел е предвиден за инвестиции во незагадувачка индустрија , деловни простории, социјална заштита и сл.
Со донесување на ГУП-от, се овозможува донесување на деталните урбанистички планови за Индустриска зона -југ, ДУП за инвестирање во базент за Свети Николе, ДУП за подрачје кај стадионот со кој предвидуваме изградба на куќа на спортот и сл.
2. Донесена е одлука за ослободување од плаќање на надомест за временско-сезонско користење на јавни површини за угостителските објекти на градскиот плоштад и обложувалниците за временски период од март-август 2020 година како олеснителна економска мерка за последиците настанати од состојбата со коронавирусот во нашата општина.
Со оваа одлука, дел од нашите стопанственици се ослободени од плаќање на овој вид на такса во износ од 437.000 денари. За истиот овој износ, во општинскиот буџет ќе биде намалени приходите по оваа вредност.
3. Измена на деловникот за работа на Советот, со кој се овозможува одржување на седници со конференциска врска.
Благодарност до советниците за нивната подршка во донесувањето на вакви одлуки кои се од значење за сите нас во овие тешки времиња во справување со коронавирусот.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora