На 50-та седница на Советот на општина Свети Николе донесена е одлука за нови симболи , грб и знаме на општина Свети Николе. Во демократска постапка и по барање на граѓаните , а по распишан конкурс за идејно решение, истите ќе бидат ново обележје на општината. Изработувач на новите решенијата е Митко Јованов од Свети Николе. Истиот понуди решение со кое се враќа како симбол црквата Свети Николај со саат кулата и камбанаријата а на грбот се наоѓа и традиционалниот овчеполски вез и розетната пронајдена на локалитетот Била Зора.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora