Дневен ред 69-та Седница на Советот на Општина Свети Николе