Дневен ред 69-та седница на Советот на Општина Свети Николе