Според резултатите од јавниот повик што ги објави МОН, со пари од Министерството ќе се финансираат два проекти во општина Свети Николе и тоа:

Основен проект за реконструкција кров и поставување на фасада на СОУ „Кочо Рацин“ – Гимназиска зграда и проект за реконструкција и адаптација на санитарните јазли во истото училиште во вкупна вредност од 8.570.000 денари и

Основен проект за адаптација на училишна зграда во с.Горобинци при ООУ „Гоце Делчев“ за замена на водовод и канализација, ПП заштита , електрична инсталација и поставување на парно греење во училиштето во вкупна вредност од 3.640.000 денари.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora